Synonymer til ynglingbegynnelse

begynnelse, anlegg, bengel, frø, groe, kime, kjerne, pode, renning, skudd, spire, sæd, avspark, barndom, debut, førstning, genesis, grunnleggelse, ilddåp, innføring, innledning, intro, introduksjon, kilde, opphav, opprettelse, opprinnelse, oppstart, opptakt, skapelse, start, startskudd, utgangsposisjon, utgangspunkt, utspring, åpningbegynnelse, barneår, barnsben, første tid, oppvekst, som baby, som liten, spedbarnstidbegynnelse, dannelse, framvekst, fødsel, oppkomst, proveniens, tilblivelse, vorden