Synonymer til ynglingspire

spire, anlegg, begynnelse, bengel, frø, groe, kime, kjerne, pode, renning, skudd, sæd, avspark, barndom, debut, førstning, genesis, grunnleggelse, ilddåp, innføring, innledning, intro, introduksjon, kilde, opphav, opprettelse, opprinnelse, oppstart, opptakt, skapelse, start, startskudd, utgangsposisjon, utgangspunkt, utspring, åpningspire, begynnelsessted, belegg, informant, kildeskrift, rot, startsted