Synonymer til yrkesgruppeposisjon

posisjon, avstamning, byrd, fødsel, kaste, klasse, kår, miljø, samfunnslag, stand, status, stilling, verdi, beliggenhet, plass, sted