Synonymer til yrkesgruppestand

stand, avstamning, byrd, fødsel, kaste, klasse, kår, miljø, posisjon, samfunnslag, status, stilling, verdi, befinnende, forfatning, forhold, form, helbred, kondisjon, omstendighet, orden, situasjon, skikk, tilstandstand, beliggenhet, plass, sted, stillingstand, egenskap, gruppe, holdbarhet, inndeling, karakter, kvalitet, modenhet, nivå, rang, slag, sortering, standard, type, utholdenhet, varighet