Synonymer til yrkevirke

virke, ansettelse, arbeid, bane, befatning, beskjeftigelse, bransje, erverv, fag, geskjeft, gjerning, handling, håndverk, jobb, kall, levebrød, levevei, løpebane, næring, oppgave, praksis, profesjon, stilling, sysselsetting, verv, arbeide, fungere, funksjonere, gjøre tjeneste, , operere, praktisere, reagere, tjenestegjøre