Synonymer til ytelsebetaling

betaling, avgift, bidrag, cover charge, entre, gebyr, kontingent, kontribusjon, kuvertavgift, leie, merverdiavgift (mva), moms, porto, premie, pris, royalty, skatt, sportel, tiende, tillegg, tilskudd, toll, tributt, dusør, fortjeneste, gjengjeld, gjenytelse, godtgjørelse, honorar, hyre, innkomst, inntekt, kurtasje, lommepenger, lønn, lønning, påskjønning, ukepenger