Synonymer til ytelsefortjeneste

fortjeneste, attributt, begunstigelse, dyd, favør, forrang, forrett, fortrinn, førstevalg, gode, opsjon, pluss, preferanse, prerogativ, prioritet, sterk side, særrett, yndefortjeneste, avanse, avkastning, bonus, innkomst, inntekt, intrade, netto, overskudd, profitt, utbytte, vinning, betaling, dusør, gjengjeld, gjenytelse, godtgjørelse, honorar, hyre, kurtasje, lommepenger, lønn, lønning, påskjønning, ukepenger