Synonymer til ytre

bable, formidle, fortelle, få munnen på glid, gi et intervju, hviske, jabbe, kakle, kjefte, la munnen løpe, legge fram, meddele, mumle, mæle, rope, si, skravle, sladre, snakke, stamme, stotre, tale, tiske, tute (en) ørene fulle, ymte, bemerke, avsløre, bli klar over, erfare, finne (ut), forstå, forsøke, få rede på, få øynene opp for, gjennomskue, iaktta, konstatere, lukte lunta, lære, oppdage, se, snuse oppbemerke, beskrive, formulere, framstille, hevde, legge for dagen, nevne, omtale, ordlegge, påstå, tilkjennegi, uttale, åpenbare, avfatte, dikte, forfatte, føre i pennen, komponere, konsipere, produsere, sette sammen, skape, skrive, skrive ned, utarbeide, utferdige, utformeformulere, tilkje