Synonymer til ytremæle

mæle, bable, formidle, fortelle, få munnen på glid, gi et intervju, hviske, jabbe, kakle, kjefte, la munnen løpe, legge fram, meddele, mumle, rope, si, skravle, sladre, snakke, stamme, stotre, tale, tiske, tute (en) ørene fulle, ymte, dagligtale, dialekt, glose, idiom, kommunikasjonsmiddel, kreolspråk, morsmål, mål, målføre, ord, sjargong, slang, sosiolekt, språk, uttrykk, ytring