Synonymer til ytterligereoven i kjøpet

oven i kjøpet, attpå, attåt, dessuten, ekstra, enestående, i tilgift, i tillegg, overflod, overskytende, overtallig, på kjøpet, på varastyre, spesiell, særdeles, særlig, til overs, tillegg, tilleggs-, ualminnelig, under bordet, utenom, utmerket, utvalgt, uvanlig, au (muntlig mening), endog, item, likeens, likeledes, likeså, likså, med, og, også, til og med, tillike, tillikemed, videre, ytterligere