Synonymer til ytterligeretillegg

tillegg, addisjon, akkvisisjon, arv, avanse, belønning, bonus, bytte, erobring, fallskjerm, fordel, gave, gevinst, gratiale, lønnsøkning, pluss, premie, presang, pris, vinningtillegg, alderstillegg, anmerkning, auke, bilag, ekskurs, etterskrift, malus, pålegg, påslag, supplement, tilføyelse, tilgift, tilsetting, tilskudd, tilvekst, vedlegg, økningtillegg, attpå, attåt, dessuten, ekstra, enestående, i tilgift, i tillegg, oven i kjøpet, overflod, overskytende, overtallig, på kjøpet, på varastyre, spesiell, særdeles, særlig, til overs, tilleggs-, ualminnelig, under bordet, utenom, utmerket, utvalgt, uvanlig, avgift, betaling, bidrag, cover charge, entre, gebyr, kontingent, kontribusjon, kuvertavgift, leie, merverdiavgift (mva), moms, porto, royalty, skatt, sportel, tiende, toll, tributt, ytelsetillegg, eksplosjon (muntlig mening), forbedring, formering, intensivering, oppsving, progresjon, stigning, vekst, økning